Giới thiệu

Thành lập từ 23/7/2012 với đội ngũ nhân viên sáng tạo, kiến thức chuyên sâu và giàu
kinh nghiệm, VietBrand từng bước khẳng định vị trí của một công ty thiết kế chuyên
nghiệp trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, chia sẻ nguồn nhân lực, thiết kế và in
ấn.
Với slogan “We are a team”, VietBrand luôn coi trọng sự đoàn kết, nhất quán trong
đội hình công ty, đồng thời cũng mong muốn trở thành người đồng đội của khách
hàng, kề vai sát cánh trong từng nhiệm vụ, từng công việc.